Skip to: Site menu | Main content

Introductie

Galblaaskanker is een zeldzame voorkomende vorm van kanker. In Nederland en België wordt de diagnose ongeveer 200 keer per jaar gesteld. Behandelingen voor galblaaskanker lopen sterk uit een. De behandeling verschilt ook vaak van patiënt tot patiënt. Er bestaat vooralsnog geen standaard behandeling. Omdat het zo weinig voorkomt is er nog weinig tot geen betrouwbare statistische informatie beschikbaar. Galblaaskanker en galwegkanker (= kanker aan de galwegen) hebben grote overeenkomsten m.b.t. behandelmethoden.

Het idee achter deze website

Deze website is bedoeld om informatie te verschaffen aan mensen bij wie de diagnose galblaaskanker is gesteld of familieleden/relaties hiervan. Eenvoudig leesbaar zonder al te veel medische termen.

Informatie wordt verzameld m.b.t. behandelmethoden, cytostatica (chemotherapie stoffen) en optredende complicaties. Dit kan komen van personen uit de medische wereld maar ook van patiënten.
Informatie komt van verschillende oncologen, niet verder met name genoemd, uit verschillende ziekenhuizen en van verschillende bronnen.
Waaronder:
Daniël den Hoed kliniek Rotterdam, Radboud ziekenhuis Nijmegen, Universiteit van Amsterdam (AMC), Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam, landelijk (nl) oncologen overleg, Maxima Medisch Centrum Veldhoven. Ook zijn verschillende bronnen op internet geraadpleegd, en zijn er telefoongesprekken geweest met medisch specialisten.

Deze site geeft u ook de mogelijkheid om te reageren.

Welk ziekenhuis ?

Internet en andere moderne communicatiemiddelen maken de wereld kleiner. Dat wil zeggen dat een succesvolle bestrijdingsmethode en/of chemotherapie t.a.v. de vele kankersoorten snel wereldwijd bekend zijn. Het lijkt daarom niet zo zinvol om een voor een ander ziekenhuis te kiezen omdat men daar verder zou zijn met de bestrijding van een type kanker. Bij adviezen voor een ander ziekenhuis krijgt emotie vaak de overhand. Het beste is om bij uw eigen ziekenhuis te blijven. De verminderde reistijd naar een nabij ziekenhuis scheelt enorm in de belasting van patiënt en partner. Toch weerhoudt niets er u van om datgene te doen waar u zich goed bij voelt. Als het "tussen de oren" goed zit kan dit ook helpen uw ziekte beter te dragen.

Soms vindt er in een specifiek ziekenhuis een z.g. fase 1 onderzoek plaats t.a.v. galblaaskanker. Of bij een dergelijk onderzoek de kansen voor een kankerpatiënt toenemen
is maar zeer de vraag. In een fase 1 onderzoek streeft men naar het verkrijgen van statistische informatie. Meedoen aan zo'n onderzoek kan een extra belasting opleveren.
[Terug naar boven]

Oorzaak van galblaaskanker

De laatste tijd komt er wat meer informatie beschikbaar over de oorzaak van galblaaskanker. Er blijkt een relatie te bestaan (statistische verband) tussen het onstaan van galstenen, overgewicht en het wisselen van gewicht d.m.v. veelvuldig afvallen (lijnen). Maar er kunnen nartuurlijk ook andere oorzaken zijn.

Link over de relatie tussen galblaaskanker en voeding.

[Terug naar boven]